Лорэн Сэнфорд. Пророческая школа. 05.2013

Учение 001 Лорэн Сэнфорд 20.05.2013

 

Учение 002 Лорэн Сэнфорд 20.05.2013

 

Учение 001 Лорэн Сэнфорд 21.05.2013

 

Учение 002 Лорэн Сэнфорд 21.05.2013

 

Учение 003 Лорэн Сэнфорд 21.05.2013

 

Учение 004 Лорэн Сэнфорд 21.05.2013

 

Молитва Нэйтан Сэнфорд 22.05.2013 Пророческая школа

 

Учение 001 Нэйтан Сэнфорд 22.05.2013 Пророческая школа

 

Учение 002 Нэйтан Сэнфорд 22.05.2013 Пророческая школа

 

Учение 003 Нэйтан Сэнфорд 22.05.2013 Пророческая школа

 

Учение Лорэн Сэнфорд 23.05.2013 Пророческая школа